Aandacht voor oudergedrag

De meeste ouders gaan van nature zeer mindful met hun kinderen om. Maar er zijn van die perioden dat je als ouder hoort: 'pap, je luistert helemaal niet.' Of: 'Mam, ik heb het nu al tien keer gezegd.' Soms merk je dat je veel te boos reageert op een opmerking van je kind. Je vindt het zelf ook vervelend, maar het is eruit voor je het weet. Of je voelt dat je juist veel duidelijker zou moeten zijn. Consequent nee zeggen als je vindt dat het echt nee is. Hoe komt het dat je soms als ouder bozer, onvriendelijker of grenzelozer reageert dan je zou willen?
In ieder van ons zitten nog wat 'oude codes' uit de eigen jeugd. Soms zit er nog oude pijn, waardoor je anders reageert dan je zou willen op je zoon of dochter. 'Soms is er een oude angst die je belemmert om helder en duidelijk te zeggen wat je ervan vindt. Er bestaat natuurlijk geen kant-en-klaar recept om een mindful ouder te zijn. Wel zijn er ingrediënten bekend die van oudsher leiden tot een wederzijds gevoel van bemind en gekend worden. De bekendste ingrediënten zijn: vriendelijkheid, begrip, openheid, aanraking en acceptatie.

Wil jij een meer mindful ouder zijn?
En hoe kan jouw gedrag bijdragen aan het gewenste gedrag van je kind?

In samenwerking met Marcel Dassen bied ik een 8-weekse training aan. ‘AANDACHT VOOR OUDERGEDRAG’. Voor meer informatie zie: www.marceldassencoachen.nl

Inhoud van deze training:
• Hoe ontwikkel je gewenst gedrag?
• Hoe houd je gewenst gedrag vast en voorkom je terugval in oude    patronen?
• Leren omgaan met stress
• Oefenen ouder-kind rol met elkaar op basis van aangereikte    praktijkvoorbeelden

Resultaten:
• Beter contact leren maken met uw kind onder moeilijke omstandigheden
• Betere controle over uw gedrag
• Meer invloed op het gedrag van uw kind
• Betere communicatievaardigheden

Waar:
Praktijk aandachttraining voor kinderen
Brede Heide 1a, 5281 RX Boxtel

Dag en Tijd:
Woensdag van 20.00 uur tot 21.30 uur

Prijs:
€ 242,- per persoon
€ 398,- per ouderpaar (i.p.v. 484,-)